= Pro studenty

PRO STUDENTY

Přednáškové kurzy


 • Zpracování informace v neuronech a neuronových sítích mozku, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, E.Kelemen
 • Neurobiologie chování a paměti, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, E. Kelemen s prof. Alešem Stuchlíkem a kolegy
 • Brain and Behavior, New York University Prague, E. Kelemen, (v angličtině) • Bakalářské, diplomové a disertační práce


  Nabízíme projekty pro studenty ve všech stupních studia – bakalářském, magisterském i postgraduálním. V naší laboratoři se studenti mohou naučit:

 • pokročilé metody elektrofyziologického nahrávání aktivity neuronů u bdělých zvířat řešících kognitivní úkoly
 • metody pro studium chování u zvířat
 • metody spánkového výzkumu
 • studovat kognitivní a neuronální změny u animálních modelů nemocí mozku

 • Aktuální témata bakalářských, diplomových a disertačních prací:

 • Neuronální podklady reprezentace sociálních vztahů u potkanů
 • Vytváření hipokampálních reprezentací komplexních prostorových vztahů u potkanů
 • Role spánku při vytváření prostorových reprezentací komplexního prostředí u lidí
 • Změny v kortikální neuronální aktivitě u animálního modelu obsedantně-kompulzivní poruchy